lunes, 7 de junio de 2010

Premi APANSCEL'Associació de Pares de Nenes Sords de Catalunya ha concedit a El Cep i la nansa edicions, el premi APANSCE 2010, per la publicació dels contes de la col·lecció Ginjoler.
Per a nosaltres sí que és una honor que Apansce ens reconegui la feina. Gràcies